Park Shopping Centre, Prussia Street, Dublin 7 Poniedziałek - Niedziela 07:00-20:00 01 8686 121

Slawomir Zelazek

Slawomir Zelazek - Psycholog Kliniczny<br> Neuropsycholog - Dublin

Psycholog Kliniczny
Neuropsycholog
 • SPECJALIZACJA
 • Psycholog Kliniczny
  Neuropsycholog
 • EDUKACJA
 • MA. Psychology / Clinical psychology and Health Psychology
  Neuropsychology
  Hypnotherapist in the SET system
  MA NLP- Neurolinguistic Programming
 • DYPLOMY
 • Clinical Psychologist
  Neuropsychologist
  Clinical hypnotherapist
  NLP-Master Practitioner
 • DOŚWIADCZENIE
 • 3 lat
 • DNI PRZYJĘĆ
 • (9/07) Wtorek 10:00 - 20:00
  (10/07) Środa 10:00 - 20:00
 • USŁUGI
 • Pomocy psychologicznej ludzia cierpiącym na choroby przwlekle
  Pomocy psychologicznej w zaburzeniach afektywnych:F30 – Epizod maniakalny
  F31 – Zaburzenia afektywne dwubiegunowe ChAD I i ChAD II
  F32 – Epizod depresyjny
  F33 – Zaburzenia depresyjne nawracające (zaburzenie afektywne jednobiegunowe)

  obniżenie nastroju – smutek, przygnębienie, anhedonia
  obniżenie napędu psychoruchowego – spowolnienie myślenia, wrażenie obniżonej sprawności intelektualnej, spowolnienie ruchowe (nawet stupor), brak energii, stałe uczucie osłabienia
  zaburzenia rytmu dobowego i objawy somatyczne – wczesne budzenie się, płytki, przerywany sen, znaczna senność w ciągu dnia, bóle głowy, ubytek masy ciała
  F34 – Uporczywe zaburzenia nastroju (afektywne)
  F34.0 – Cyklotymia
  F34.1 – Dystymia
  F38 – Inne zaburzenia nastroju (afektywne)
  F39 – Zaburzenia nastroju (afektywne) nieokreślonych

  Pomocy psychologicznej przy rozwiązywaniu Stanie lekowych:
  - Lek Uogulniony
  - Napady paniki
  - Fobia
  - Lek społeczny
  - Choroba natręctw

  Pomocy psychologicznej w zaburzeniach funkcji poznawczych

  pamięć,
  uwaga,
  spostrzeganie świata przy pomocy zmysłów,
  myślenie
  schorzenia neurologiczne (jak udar czy choroba Alzheimera oraz inne zespoły otępienne),
  urazy głowy,
  nowotwory ośrodkowego układu nerwowego,
  ciężkie zaostrzenia przewlekłych chorób somatycznych,
  stosowanie substancji psychoaktywnych (np. narkotyków czy alkoholu),
  zespoły odstawienne (związane z zaprzestaniem stosowania środków, od których pacjent jest uzależniony – dotyczyć to może np. odstawienia alkoholu, ale i leków
  Do diagnozy stosuje testy psychologiczne MMPI

  MMPI 2: (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) – jeden z najczęściej używanych psychologicznych testów osobowości. MMPI zawiera 567 pytań, na które należy odpowiedzieć prawda lub fałsz lub nie wiem. W wyniku daje trzy skale kontrolne, dziesięć skal klinicznych (skala Męskość/kobiecość nie jest skalą kliniczną) i kilkadziesiąt podskal.

  Stosowane terapie to:

  Hipnoterapia kliniczna metoda SET
  Terapia koherencji metoda Bruce Ecker i Laurel Hulley


Mapa